Lista wszystkich apartamentów:

Typu A
Typu A

Powierzchnia: 42m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 2 do 4

Zdjecia:
Typu A Typu A Typu A Typu A Typu A

Typu A1
Typu A1

Powierzchnia: 42m2 + 10 m2 balkon albo taras
ilość osób: 2 do 5

Zdjecia:
Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1

Typu A2 mieszkanie 11
Typu A2 mieszkanie 11

Powierzchnia: 45m2 + 12 m2 balkon
ilość osób: 2 do 6

Zdjecia:
Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11

Typu B Mieszkanie 21
Typu B Mieszkanie 21

Powierzchnia: 53m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 2 do 4

Zdjecia:
Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21

Typu C Mieszkanie 10, 15
Typu C Mieszkanie 10, 15

Powierzchnia: 68m2 + 5 m2 balkon
ilość osób: 4 do 6

Zdjecia:
Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15

typu C mieszkanie 17
typu C mieszkanie 17

Powierzchnia: 57m2 + 14 m2 balkon
ilość osób: 4 do 6

Zdjecia:
typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17

typu C mieszkanie 2
typu C mieszkanie 2

Powierzchnia: 64m2 + 14 m2 balkon
ilość osób: 4 do 6

Zdjecia:
typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2

typu C mieszkanie 22
typu C mieszkanie 22

Powierzchnia: 60m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 4 do 7

Zdjecia:
typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22

typu C mieszkanie 23
typu C mieszkanie 23

Powierzchnia: 65m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 4 do 6

Zdjecia:
typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23

typu C mieszkanie 24
typu C mieszkanie 24

Powierzchnia: 58m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 4 do 7

Zdjecia:
typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24

Typu D mieszkanie 16
Typu D mieszkanie 16

Powierzchnia: 100m2 + 20 m2 taras
ilość osób: 4 do 8

Zdjecia:
Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16

typu D mieszkanie 4, 9, 14
typu D mieszkanie 4, 9, 14

Powierzchnia: 83m2 + 20 m2 balkon
ilość osób: 4 do 8

Zdjecia:
typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14

mieszkanie nr 5
mieszkanie nr 5

Powierzchnia: 42m2 + 5 m2 taras
ilość osób: 2 do 4

Zdjecia:
mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5

Ceny:

 

We wszystkich mieszkaniach znajduj¹ siê:

Telefon i Telewizja satelitarna. W ka¿dym mieszkaniu znajd¹ Pañstwo poœciel, sztuæce, naczynia, ekspres do kawy, zmywarkê oraz sprzêt czyszcz¹cy. Cotygodniowe sprz¹tanie i wymiana poœcieli s¹ wliczone w cenê pobytu. Na ¿yczenie mo¿liwe jest codzienne sprz¹tanie za dodatkow¹ op³at¹. Podczas sezonu letniego wszystkie balkony i tarasy s¹ umeblowane.

Online Reservation

Ferienhaus Schiwiese | Haltestellenweg 4 | A-5630 Bad Hofgastein | Telefon: +43 6432 8424 | Fax: +43 662 23466 3351 | email: info@ferienhaus-schiwiese.com | admin