Lista wszystkich apartamentów:

Typu A
Typu A

Powierzchnia: 42m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 2 do 4

Zdjecia:
Typu A Typu A Typu A Typu A Typu A Typu A Typu A Typu A

Typu A1
Typu A1

Powierzchnia: 42m2 + 10 m2 balkon albo taras
ilość osób: 2 do 5

Zdjecia:
Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1 Typu A1

Typu A2 mieszkanie 11
Typu A2 mieszkanie 11

Powierzchnia: 45m2 + 12 m2 balkon
ilość osób: 2 do 6

Zdjecia:
Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11 Typu A2 mieszkanie 11

Typu B Mieszkanie 21
Typu B Mieszkanie 21

Powierzchnia: 53m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 2 do 4

Zdjecia:
Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21 Typu B Mieszkanie 21

Typu C Mieszkanie 10, 15
Typu C Mieszkanie 10, 15

Powierzchnia: 68m2 + 5 m2 balkon
ilość osób: 4 do 6

Zdjecia:
Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15 Typu C Mieszkanie 10, 15

typu C mieszkanie 17
typu C mieszkanie 17

Powierzchnia: 57m2 + 14 m2 balkon
ilość osób: 4 do 6

Zdjecia:
typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17 typu C mieszkanie 17

typu C mieszkanie 2
typu C mieszkanie 2

Powierzchnia: 64m2 + 14 m2 balkon
ilość osób: 4 do 6

Zdjecia:
typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2 typu C mieszkanie 2

typu C mieszkanie 22
typu C mieszkanie 22

Powierzchnia: 60m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 4 do 7

Zdjecia:
typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22 typu C mieszkanie 22

typu C mieszkanie 23
typu C mieszkanie 23

Powierzchnia: 65m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 4 do 6

Zdjecia:
typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23 typu C mieszkanie 23

typu C mieszkanie 24
typu C mieszkanie 24

Powierzchnia: 58m2 + 10 m2 balkon
ilość osób: 4 do 7

Zdjecia:
typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24 typu C mieszkanie 24

Typu D mieszkanie 16
Typu D mieszkanie 16

Powierzchnia: 100m2 + 20 m2 taras
ilość osób: 4 do 8

Zdjecia:
Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16 Typu D mieszkanie 16

typu D mieszkanie 4, 9, 14
typu D mieszkanie 4, 9, 14

Powierzchnia: 83m2 + 20 m2 balkon
ilość osób: 4 do 8

Zdjecia:
typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14 typu D mieszkanie 4, 9, 14

mieszkanie nr 5
mieszkanie nr 5

Powierzchnia: 42m2 + 5 m2 taras
ilość osób: 2 do 4

Zdjecia:
mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5 mieszkanie nr 5

Ceny:

 

We wszystkich mieszkaniach znajduj¹ siê:

Telefon i Telewizja satelitarna. W ka¿dym mieszkaniu znajd¹ Pañstwo poœciel, sztuæce, naczynia, ekspres do kawy, zmywarkê oraz sprzêt czyszcz¹cy. Cotygodniowe sprz¹tanie i wymiana poœcieli s¹ wliczone w cenê pobytu. Na ¿yczenie mo¿liwe jest codzienne sprz¹tanie za dodatkow¹ op³at¹. Podczas sezonu letniego wszystkie balkony i tarasy s¹ umeblowane.

Online Reservation

Ferienhaus Schiwiese | Haltestellenweg 4 | A-5630 Bad Hofgastein | Telefon: +43 6432 8424 | Fax: +43 662 23466 3351 | email: info@ferienhaus-schiwiese.com | admin